Các giải thưởng đạt được


2007 - 2008: Được giải thưởng độc giả bình chọn "Sản phẩm trang điểm được yêu thích nhất".

2008: Được giải thưởng trên diễn đàn làm đẹp "Nơi làm đẹp được yêu thích nhất".

2009 - 2010: Sản phẩm được yêu thích nhất "Just Minerals Power Foundation".

2012: Cúp vàng thương hiệu "Thương hiệu mỹ phẩm trang điểm tốt nhất trong thẩm mỹ viện làm đẹp".